ROT-avdrag

Du kan få skattereduktion om du utför reparationer och underhåll i eller i nära anslutning till en bostad som du äger.

Skattereduktion ges för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Exempel på tjänster som ger rätt till ROT-avdrag:

  • GrävarbeteInfiltrationsanläggning
  • Kommunalt VA
  • Markarbeten - indragning av vatten och avlopp
  • Sanitetsporslin
  • Trekammarbrunn - avlopp

Läs mer på Skatteverkets hemsida!