Sinad brunn? Här hämtar du vatten

För tillfället har ett antal hushåll med egen brunn problem med vattenförsörjning på grund av låg grundvattennivå.

Berörda hushåll kan hämta dricksvatten från kran på följande platser:

  • Lidnäs, pumpstationen på Badvägen 22
  • Moheda, brandstationen på sidan som vetter mot Mohedaån
  • Alvesta, kommunförrådet mot personalparkeringen, Hjärtenholmsvägen 14
  • Vislanda, pumpstationen vid korsningen Lärkvägen och Fabriksgatan
  • Grimslöv, pumpstationen på Sjöbyvägen 22, på utfarten från Grimslöv mot Torne
  • Torne, norra sidan på den gemensamma tvättstugan vid hyresfastighet på Sundvägen 22
  • Hulevik, Hulevik vattenverk, 500 meter efter fyrvägskorsningen i Hulevik på vägen mot Lönashult

Tänk på att fylla vattnet i väl rengjorda flaskor eller behållare. Förvara sedan vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. På så sätt håller sig dricksvattnet fräscht under minst en vecka.

Har du frågor gällande det vatten som du kan hämta på ovanstående platser?
Kontakta VA-chef Bertil Sandberg på tel. 0472-152 15 eller livsmedelsinspektör Marie-Louise Nilsson på tel. 0472-150 57.

Tips om brunnen sinar

Alvesta kommun har sammanställt lite tips att tänka på när det är lite vatten i sin brunn

Se pdf-fil här samt i sidans högerspalt