Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du är rörelsehindrad kan du få ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du får då använda parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv är i fordonet. 


Det är kommunens trafiktekniker som beslutar om parkeringstillstånd. Ansökan görs på särskild blankett. Läkarintyg som intygar ditt behov samt ett välliknande fotografi i passformat ska bifogas ansökan.