Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

P-platser i Alvesta tätort

P-platser i Alvesta tätort

Sjöparkens reseparkeringSkylt reseparkering

Om du pendlar till arbete, skola eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen.

Det är lätt att hitta reseparkeringen från infartsvägarna, följ bara skyltningen. Se översiktskartan.

Sjöparkens reseparkering är belägen öster om järnvägsspåren i centrala Alvesta. En gångbro går mellan östra och västra delen av Alvesta, denna leder även ner till perrongerna.

Kommande utbyggnad av Sjöparkens reseparkering

Sjöparkens reseparkering tillkom 2012 med totalt 145 platser. Kommunen följer kontinuerligt upp beläggningen och har konstaterat att situationen är mycket pressad vid reseparkeringen. Enligt politiskt beslut i september 2016 ska en utbyggnad av Sjöparkens reseparkering prövas genom att en detaljplan för området (Båten 7) genomförs. Detta arbete beräknas vara färdigt i slutet 2017.

Parkeringsskiva

Parkeringsskiva gäller i Alvesta centrum på våra korttidsparkeringar. Dessa är skyltade.

Parkeringsskivan kan man kostnadsfritt hämta i de flesta av våra butiker och serviceinrättningar, samt i kommunens reception. Parkeringsskivan är kostnadsfri.

Tillgänglighet

I centrala Alvesta finns det gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Spridda i centrum finns 11 stycken platser.

Laddstolpar

I nuläget finns det sex stycken laddningsplatser för elbilar i Alvesta tätort.

  • Två platser på Sjöparkens parkering
  • Fyra platser på Allbotorget

Skyltning av parkering P-skylt

Från Transportsstyrelsens websida:

”… Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla…”

I Alvestas centrum förekommer tilläggstavlor som reglerar maxtiderna 2 timmar, 30 min och 5 minuter. Vid Sjöparkens reseparkering finns tilläggstavlor som anvisar var parkeringen är avgiftsbelagd. Läs mer om avgifterna.

Om du parkerar på allmän gata får bilen stå där högst 24 timmar. Det innebär alltså att du inte kan ställa bilen utanför villan eller hyreshuset och sedan resa bort en vecka.

 

Digital karta över parkeringar i Alvesta centrum

Användning av kartan:

- Använd plus -och minustecknet för att zooma in och ut på kartan.

- Den röda linjen visar området med krav på parkeringsskiva.

- Klicka på parkeringarna för att ta del av information gällande tider.