P-platser i Alvesta tätort

P-platser i Alvesta tätort

Sjöparkens reseparkeringSkylt reseparkering

Om du pendlar till arbete, skola eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen.

Det är lätt att hitta reseparkeringen från infartsvägarna, följ bara skyltningen. Se översiktskartan.

Sjöparkens reseparkering är belägen öster om järnvägsspåren i centrala Alvesta. En bro byggd 2012 leder till rätt tåg.

  • 60 platser av parkeringen är långtidsparkering (14 dygn) och är avgiftsbelagd.
  • Övrig parkering, 80 platser, är till för dagpendlare och man får stå där ett dygn (24 timmar).
  • 3 parkeringsplatser för motorcyklar.
  • 2 laddstolpar för elbilar.
  • 4 parkeringsplatser för rörelsehindrade finns också inom området.

Kommande utbyggnad av Sjöparkens reseparkering

Sjöparkens reseparkering tillkom 2012 med totalt 145 platser. Kommunen följer kontinuerligt upp beläggningen och har konstaterat att situationen är mycket pressad vid reseparkeringen. Enligt politiskt beslut i september 2016 ska en utbyggnad av Sjöparkens reseparkering prövas genom att en detaljplan för området (Båten 7) genomförs. Detta arbete har satts igång oktober 2016.

Tillgänglighet

I centrala Alvesta finns det gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Spridda i centrum finns 11 stycken platser.

Laddstolpar

Vid Sjöparkens reseparkering finns det 2 stycken laddstolpar vid 24-timmarsparkeringen. Ytterligare en finns framför Hotell Rådmannen vid Centralgatan. Alla som har en laddningsbar elbil är välkomna att ladda gratis.

Skyltning av parkering P-skylt

Från Transportsstyrelsens websida:

”… Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla…”

I Alvestas centrum förekommer tilläggstavlor som reglerar maxtiderna 2 timmar, 30 min och 5 minuter. Vid Sjöparkens reseparkering finns tilläggstavlor som anvisar var parkeringen är avgiftsbelagd. Läs mer om avgifterna.

Om du parkerar på allmän gata får bilen stå där högst 24 timmar. Det innebär alltså att du inte kan ställa bilen utanför villan eller hyreshuset och sedan resa bort en vecka.