P-platser i Alvesta tätort

P-platser i Alvesta tätort

Sjöparkens reseparkeringSkylt reseparkering

Om du pendlar till arbete, skola, eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen.

Det är lätt att hitta reseparkeringen från infartsvägarna, följ bara skyltningen. Se översiktskartan.

Sjöparkens reseparkering är belägen öster om järnvägsspåren i centrala Alvesta. En gångbro går mellan östra och västra delen av Alvesta, denna leder även ner till perrongerna.

 

Sjöparkens två reseparkeringar har 185 st avgiftsbelagda parkeringsplatser och 80 st avgiftsfria 24-timmarsparkeringar.

 

Parkeringsskiva

Parkeringsskiva gäller i Alvesta centrum på våra korttidsparkeringar. Dessa är skyltade.

Parkeringsskivan kan man kostnadsfritt hämta i de flesta av våra butiker och serviceinrättningar, samt i kommunens reception. Parkeringsskivan är kostnadsfri.

Tillgänglighet

I centrala Alvesta finns det gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Spridda i centrum finns 11 stycken platser.

Laddstolpar

I nuläget finns det sex stycken laddningsplatser för elbilar i Alvesta tätort.

  • Två platser på Sjöparkens parkering
  • Fyra platser på Allbotorget

Skyltning av parkering P-skylt

Från Trafikförordning (1998:1276):

"49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag

Detta innebär att om du parkerar på allmän gata eller på parkeringsplats endast uppmärkt med P får bilen stå där högst 24 timmar. Det innebär alltså att du inte kan ställa bilen utanför villan eller hyreshuset och sedan resa bort en vecka.

I Alvestas centrum förekommer tilläggstavlor som reglerar maxtiderna 2 timmar, 30 min och 5 minuter. Vid Sjöparkens reseparkering finns tilläggstavlor som anvisar var parkeringen är avgiftsbelagd. Läs mer om avgifterna.

 

 

Digital karta över parkeringar i Alvesta centrum

Användning av kartan:

- Använd plus -och minustecknet för att zooma in och ut på kartan.

- Den röda linjen visar området med krav på parkeringsskiva.

- Klicka på parkeringarna för att ta del av information gällande tider.