Parker, grönområden & torg

Parker, grönområden & torg

Parker, grönområden & torg

Förvaltningen för samhällsplaneringbygger, rustar och underhåller kommunens parker och grönområden.

Förvaltningen ansvarar för gräsklippning, slåtter, plantering och skötsel av rabatter, buskar, häckar och trädvård. AllboHus Parken utför denna skötsel inom parkområden. Även lekredskap, plaskdammar och fontäner underhålls och sköts av AllboHus Parken. Papperskorgar och hundlatriner töms och intilliggande ytor städas varannan vecka.

Förvaltningen ansvarar  även för tätortsnära naturmark och dess skötsel. Den skötseln utförs av Skogssällskapet och AllboHus Parken.