Ledningsarbeten vid Norra infarten, Alvesta

De röda linjerna visar kommande ledningschakter

Ledningsarbeten vid Norra infarten, Alvesta

Alvesta Kommun kommer att utföra ett ledningsarbete utmed Allbogatan i Alvesta. Arbetena startar nu i höst och kommer vara klara våren 2017. Vi kommer att utföra en etapp i egen regi och den andra med hjälp av vår ramavtalsentreprenör.

Trafiken till och från en del fastigheter kommer under viss tid vara begränsad. Berörda fastighetsägare kommer att få ytterligare information om när i brevlådan.

Avstängningar av vattnet kommer att ske och drabbade fastigheter kommer att få ytterligare information om när i brevlådan. Under arbetet på vårt ledningsnät kan missfärgat vatten förekomma. Detta beror på rost som släpper från ledningarna. Vattnet är dock tjänligt att använda. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner om vattnet är missfärgat.

Efter att ledningarbeterna i området är avklarade kommer Trafikverkets och Alvesta kommuns arbete med att bygga om norra infarten starta upp.