Miljömärken

Det finns mängder av miljösymboler på varor och förpackningar. Här är några av de etablerade och som är bra att titta efter när du handlar.

Bra miljövals loggaBRA MILJöVAL är SNF:s miljömärke som kontrolleras av en oberoende natur- och miljöorganisation. Producenter får ansöka om, och betala för, en tidsbegränsad licens.

 

Svanens loggaSvanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning AB, ett icke vinstdrivande bolag, på uppdrag av regering och riksdag.

 

Kravs loggaKRAV-märket är ett miljömärke som bland annat visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att husdjur behandlas väl och får vistas ute i det fria och att inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen.

 

Blommans loggaDet europeiska miljömärket Blommans vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har samma goda förutsättningar och chanser som vi. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter.

 

Rättvisemärkets loggaRättvisemärket är inget miljömärke utan en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. Rättvisemärket grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och demokratisk utveckling i områden där varor framställs enligt garantier för Rättvisemärkt. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.