Agenda 21

Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling.

Världens länder och folk har ett gemensamt uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och vända ohållbara trender och leva efter vad naturen tål.

Dagordningen för vårt gemensamma arbete inför det 21:a århundradet kallar vi Agenda 21.

Bild från Bjurkärr