Kalkning

För att minska skadorna av försurning i våra sjöar sker kontinuerlig kalkning. Kalken löses upp i vattnet och minskar dess surhet.

Bild på kalkdoserareKalkningen finansieras idag till
85 % med statsbidrag. Resterande 15 % av kostnaden står kommunen för.

Kalkningen sker med helikopter, båt och via kalkdoserare.

I Alvesta kommun kalkas följande sjöar och våtmarker:

 • Åbodasjön, Yasjön
 • Åtgärdsområde Sjöatorpsjön - Älganässjön, Moasjön
 • Agnasjön
 • Härlatorpssjön
 • Åtgärdsområde Horgefjorden -  Hagsvarten, Vinen
 • Åtgärdsområde Stråken - Förhultasjön, Gyslättasjön
 • Sörsjön
 • Brändasjö
 • Tångasjön
 • Åtgärsområde Spjällsjön - Ebbön, Flogmyran
 • Nävsjön

De sjöar och vattendrag som kalkas, kalkas årligen.

Totalt sprids årligen ca 430 ton kalk i Alvesta kommun.

Uppföljning

För att kontrollera att kalkningen har avsedd effekt sker provtagning av de kalkade vattenområdena. Länsstyrelsen ansvarar för provtagningen som sker två gånger per år, vår och höst.

Kalkdoserare