Ekologisk mat

Kommunfullmäktige i Alvesta har beslutat att kommunens inriktning ska vara att 25 % av livsmedelsbudgeten ska bestå av ekologiskt odlade produkter. Möjligheten att upphandla även rättvisemärkta produkter ska beaktas.

Under 2013 uppgick kommunens totala inköp av ekologisk mat till 31,3 % av livsmedelsbudgeten och de etiska inköpen till 1,5 %.

Så här fördelades inköpen för de olika enheterna år 2013:

Enhet Ekologisk mat (%) Etisk mat (%)
Skolor 39,5 1,5
Förskolor 37,9 1,8
Omsorgsförvaltningen 
23,3
1,1
Alvesta kommun totalt 31,3 1,5

 

Vill du veta mer om ekologisk mat, kontakta någon av de ansvariga. Kontaktuppgifter finns till höger.