Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Årlig avgift och riskbedömning

Den årliga avgiften ska täcka den kontrolltid som läggs ned på varje livsmedelsanläggning. I kontrolltiden räknas både administrativa uppgifter som rör verksamheten (till exempel skriva beslut, förberedelse och efterarbete) och kontroll på plats.

FSP Bygg & Miljö använder sig av Livsmedelsverkets vägledning om riskbedömning och registrering. Ny taxa är antagen av kommunfullmäktige och börjar gälla 2016-01-01. Se bilagan till höger.