DP Ekebogatan Trädgårdsgatan, del av Alvesta 14:1

Planförslaget är beläget i den norra delen av tätorten, i nära anslutning till Hagaparken.

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljshus eller radhus i ett attraktivt läge.

Planförslaget är ute på samråd under perioden 2018-01-22 - 2018-02-12

Samrådsmöte hålls klockan 18.00-20.00 måndagen den 29:e januari i kommunhuset, Alvesta. 

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas senast den 12 februari 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.