DP Lekaryd 3:21 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Lekaryd by och väster om Hanaslövs friluftsområde. Området utgörs idag i huvudsak av produktionsskog.

översiktskarta

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Pågående steg i processen

Efter att planförslaget har omarbetats ställs planen ut för granskning.

Granskningstid: 2018-04-23 - 2018-05-14

Under granskningstiden kommer handlingarna finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta och på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 Alvesta, samt här på webben i menyn till höger.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas skriftligen senast den 14 maj 2018 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats och var utställt gör samråd under tiden 2017-10-02 - 2017-10-23. Samrådsmöte hölls torsdagen den 12 oktober, se minnesanteckningar från mötet här. Inkoma synpunkter från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.