DP Lekaryd 3:21 m.fl.

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Planområdet är beläget öster om Lekaryds by. Området utgörs idag i huvudsak för skogsbruk.

Förslag till detaljplan är ute på samråd till och med 23 oktober.

Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på Alvesta bibliotek

Samrådsmöte hålls torsdagen den 12 oktober kl. 18.00 i Kommunhuset, lokal Salen Centralplan 1, Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 23 oktober 2017 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Lämna gärna in ert yttrande per e-post.