Pågående planer

Här presenteras planarbeten som just nu är på samråd enligt utökat planförfarande samt på granskning enligt utökat- eller standardförfarande. Det innebär att det går att lämna synpunkter på planerna inom den angivna tiden.

Planer på samråd eller granskning


Andra pågående planer

Här presenteras de planer som har passerat stegen samråd eller granskning. För dessa planer går arbetet vidare utifrån de samråd eller granskningar som har genomförts.

När planen har vunnit laga kraft hittar du den istället under sidan Gällande detaljplaner.

Gällande översiktsplan finns på sidan om Översiktsplan