Alvesta - Pågående planer

Pågående planer

Här presenteras planarbeten som just nu är utsänt på samråd eller utställt för granskning. Det innebär att det går att lämna synpunkter på planerna inom den angivna tiden.