Pågående planer

Här presenteras planarbeten som just nu är på samråd enligt utökat planförfarande samt på granskning enligt utökat- eller standardförfarande. Det innebär att det går att lämna synpunkter på planerna inom den angivna tiden.