Bostadsförsörjning

Varje kommun har i uppgift att se till att dess invånare ges möjlighet till ett bra boende. För att kunna göra detta ska kommunen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Alvesta kommun har tidigare haft dessa riktlinjer i översiktsplanen men har nu påbörjat arbetet med att ta fram ett separat Bostadsförsörjningsprogram. 

I kommunens översiktsplan anges behovet av nya bostäder. Behovet redovisas för respektive ort och är räknat för minst 10 år framåt i tiden. Detta är ett underlag för planering av kommunens utveckling. Uppgifterna är även till för aktörer på marknaden. (Översiktsplanen som avses antogs 2008-10-28, § 90). Uppgifterna kommer att uppdateras i och med det nya Bostadsförsörjningsprogrammet.

Sammanställning utifån översiktsplanen

Tätort Antal hushåll Bostadsbehov under 10 år Särskilt boende Bostäder för ungdomar
Alvesta ca 3500 ca 100 lägenheter och ca 150 enfamiljshus Behov av bostäder för funktionshindrade Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd
Moheda ca 750 ca 15-20 lgh. Behovet tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd
Vislanda ca 1000 ca 15-20 lgh. Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd
Grimslöv ca 250 ca 10 - 15 lgh. Behovet tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd
Torpsbruk ca 150 Inga nya lägenheter i flerbostadshus Behovet tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd
Hjortsberga ca 750 ca 15-20 lgh. Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd Tillgodoses inom bef. fastighetsbestånd

Se ävenbeskrivning av respektive tätort i kapitel 9 i Översiktsplanen. Där finns också de övriga mindre tätorterna och större byarna beskrivna i text.