Energipolicy

Kommunens energipolicy syftar till att kommunen på sikt blir fossilbränslefri och att energianvändningen ska vara effektiv med användning av förnyelsebar energi.

Bild på framsidan av den kommunala energipolicynEnergipolicyn ska beaktas vid all planering.

Alvesta kommuns förvaltningar och dess bolag ska i sitt agerande vara ett föredöme i strävan mot ett ekologiskt hållbart energisystem.