Dags att sortera matavfall

Nu ska hela Alvesta kommun börja sortera sitt matavfall. Planerad start blir runt årsskiftet 2017-2018. I din vardag kommer skillnaden att vara liten men din miljöinsats kommer att bli stor.

ARAB inför ett optiskt avfallssorteringssystem, detta innebär att du även i fortsättningen bara behöver ett sopkärl. Istället får du två soppåsar, en grön och en röd. Det är den enda skillnaden mot hur du hade det innan, det enda du behöver hålla ordning på är vilken sorts avfall du lägger i respektive påse. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Matavfallet sorterar du i den gröna påsen. Redan hemma i ditt kök startar processen där avfall kommer till användning på nytt.

Varför gör vi det här?

I hela Sverige finns målet att avfallet behöver minska och användas mer som resurs. Detta är vårt sätt att bidra till det målet.

Vad händer med matavfallet?

De gröna påsarna sorteras ut och innehållet rötas och förvandlas till användbar biogas. Din äppelskrutt kan därför användas som drivmedel.

Vill du veta mer?

Arab har tagit fram en broschyr som mer beskriver hur systemet med två påsar - ett kärl fungerar.