Taxa för tömning av slambrunn och sluten tank

Gäller från och med 1 januari 2012. Samtliga priser är per brunn/tank och moms ingår med 25 %.


Volym Tömning Behandling Totalt
Årstömning av slambrunn
0-3 kbm
712,50 kr
300 kr
1012,50 kr
Extratömning av slambrunn
0-3 kbm 1006,25 kr
300 kr 1306,25 kr
 Årstömning av slambrunn
 3-6 kbm  1275,00 kr
 600 kr  1875,00 kr
         
 Sluten tank
Max 3 kbm
940,00 kr
156,25 kr
1096,25 kr
 Sluten tank
3 - 6 kbm
 1081,25 kr
156,25 kr
 1237,50 kr
 Sluten tank
 7 - 9 kbm  1171,25 kr
 156,25 kr  1327,50 kr