Passiv- och plusenergihus

Miljövänliga bostäder

Har du funderat över att bygga passiv- eller plusenergihus? Dessa alternativa hus är intressanta för dig som funderar på miljövänliga alternativ och som vill dra ner på elkostnaderna. I Alvesta kommun vill vi uppmuntra till miljösmarta alternativ och kan erbjuda bidrag till dem som väljer att bygga ett passiv - eller plusenergihus.

Bidrag?

  • Du som väljer att bygga passivhus eller plusenergihus kan erhålla bidrag för bygglov, nybyggnadskarta, utsättning, eventuell fastighetsbildningskostnad samt tomt till en summa av högst 200 000 kronor. 
  • I detta dokument kan du ta del av kraven för att få bidragen till ditt passiv- eller plusenergihus: Klicka här! 

Vad är ett passivhus?

  • Ett passivhus är ett hus som är så energisnålt att det klarar av att värmas upp med hjälp av spillvärmen från de boende och de apparater som finns i hemmet. Inget traditionellt uppvärmningssystem behövs.
  • Enligt rekommendationer från ”Forum för energieffektiva byggnader” bör ett passivhus i södra Sverige ha en installerad effekt på max 10 W/m2. För norra Sverige rekommenderas 14 W/m2. För fristående byggnader som är mindre än 200 m2 accepteras ytterligare 2 W/m2.
  • För passivhus finns en kravspecifikation upprättad som ett hus måste uppfylla för att kunna kallas ett passivhus.
 

Vad är ett plusenergihus?

  • Plusenergihus är ett hus som är självförsörjande på energi och även har en produktion av el- och värmeenergi.
  • Ett plusenergihus genererar dock mer energi (framförallt el) än vad huset själv konsumerar på årsbasis och är en nettoexportör av el till elnätet.

 

Kostnader?

  • Det är svårt att få fram merkostnaden för att bygga ett passivhus jämfört med ett traditionellt. Svårigheterna att bedöma merkostnaden beror bl.a. på att förutsättningarna varierar och att vi inte vet vilka energipriser som det blir i framtiden.
  • Merkostnaden för att bygga passivhus sparas in under husets livslängd genom lägre driftskostnader. Detta gäller även för plusenergihus. Det är dock svårt att generellt uppge en merkostnad för att bygga plusenergihus eftersom det är beroende på vilka energislag som används och hur mycket mer el som väntas produceras.
  • I ett vanligt hus går mycket energi till spillo men i ett passiv- samt plusenergihus tas allt tillvara på. För dig som vill bygga ett miljövänligthus till ett bra pris är detta ett alldeles speciellt tillfälle att ta tillvara på!