Mohedaskolan

Mohedaskolan är en F-9 skola med höga förväntningar på elever och personal.

Vårdnadshavare välkomnas i Schoolsoft!

För dig som vill ha en repetition av genomgången på föräldramötet i slutet på februari, finns här en länk till den presentation som visades: Moheda vårdnadshavare i Schoolsoft.

Här finns information om inloggning, hur du frånvaroanmäler ditt barn och lägger in fritidstider samt tar del av information kring ditt barns skolgång.

På vår skola arbetar vi för

 • att gemenskap, glädje och trygghet ska prägla vår verksamhet
 • att klimatet vid vår skola skall göra att barnen känner ansvar för sig själva och varandra
 • att utbilda självständigt tänkande och kreativa ungdomar med gott självförtroende
 • att värna om miljö, kultur och traditioner

Vid vår skola

 • har alla elever från åk 6-9 tillgång till egen bärbar dator
 • uppmärksammas varje elevs behov
 • har alla lika värde och vi har en handlingsplan för att motverka mobbning
 • bemöts alla barn och vuxna med respekt och tas på allvar
 • har elever, föräldrar och personal inflytande över verksamheten
 • är alla ämnen lika viktiga. Vi eftersträvar språkutveckling och kunskapsutveckling genom alla språk och uttrycksmedel
 • är datorn ett naturligt hjälpmedel i undervisningen
 • lagar och serverar köket varje dag fräsch skollunch