Grönkullaskolan

Från och med hösten 2014 är Grönkullaskolan en F-6-skola med fritidshem. Till varje årskurs finns förberedelseklasser kopplade. All verksamhet inryms i Grönkullaskolans lokaler. I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Bo Nilsson, 0472-155 32.

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa.

Skoljoggen

Onsdag v. 38 genomfördes skolljoggen på Grönkullaskolan. I samband med detta samlades det in en frivillig springslant (10 kr) som skänktes till SOS Barnbyar.

Skoljoggen 1

Skoljoggen 2

Skoljoggen 3

 

Skoljoggen 4

Grillunch

Idag, 3 sept, bjöds eleverna på grillunch i det fina vädret. Det bjöds också på vacker musik av musikskolans personal och elever. Som avslutning på lunchen blev eleverna bjudna på glass, allt var väldigt uppskattat. 
Stort Tack till kökspersonalen!

Grillunch bild 1

Benny G och Josefine H

Grillunch bild 2

Grillunch bild 3

Grillunch bild 4

Alvesta musikskola

Grillunch bild 5

 

 

Skolstart 2014

Välkomsttal av rektor Helena Odelgård 

Darya Pakarinen

Vy över skolgården 2 Vy över skolgården