Grönkullaskolan

Välkomna till ett nytt läsår 2014-2015! Från och med det här läsåret är Grönkullaskolan en F-6-skola med fritidshem. Till varje årskurs finns förberedelseklasser kopplade. All verksamhet inryms i Grönkullaskolans lokaler. I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Bo Nilsson, 0472-155 32.


Elevernas skoltider under läsåret är:

F: Mån - Tors 8.40-13.00
Åk 1 och 2: Mån 8.40-13.00, Tis-Fre 8.00-13.00
Åk 3: Mån - Fre 8.00-13.00
Åk 4 och 5: Mån och Fre 8.40-13.00, Tis-Tors 8.40-15.00
Åk 6: Mån-Tors 8.40-15.00, Fre 8.40-13.00

 

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa.