Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en fullständig grundskola från Förskoleklass till och med år 9, med cirka 650 elever. Dessutom har vi elva förberedelseklasser från förskoleklass till åk 9. Här finns omkring 200 elever. I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag. Bland de yngre barnen finns det tre arbetslag: Förskoleklass - Fritids, 1 - 3 och 4 - 6. Bland de äldre barnen har vi tre arbetslag, ett för år 7 - Orion, ett för år 8 - Kosmonova och ett för år 9 - Tellus.

Arbetslagen har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som återfinns i respektive lag. De har även en egen budget för denna verksamhet.

Varje arbetslag har en utvecklingsledare som leder utvecklingsarbetet. Arbetslaget sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa.