Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6-skola med fritidshem.

I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Ulrika Nord, 0472-155 32.

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari. 

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa. 

 

Grönkullaskolans Vision

  • Grönkullaskolan har elever med en positiv kunskapsutveckling
  • Skolmiljön kännetecknas av trygghet samt en god arbets- och studiemiljö

Grönkullaskolans Mål

  • Elever har en positiv kunskapsutveckling
  • Elever upplever en gofd studiemiljö, har arbetsro och är trygga i skolan
  • Personal upplever en god arbetsmiljö och har arbetsro

 

 

 

Följ oss gärna på Instagram

Gronkullaskolan_alvesta